Global English Track (GET) és una organització de professionals de l’ensenyament d’anglès dirigida pel professor i director acadèmic Cormac Walsh.

Comptem amb més dotze  anys d’experiència tant en escoles com en empreses.

GET utilitza  un mètode propi desenvolupat pel professor C. Walsh molt pensat pels estudiants que viuen en un entorn lingüístic català-castellà

El mètode GET es basa en l’ús de la llengua anglesa com una eina de comunicació efectiva traient el màxim rendiment dels recursos adquirits a cada nivell.