El GET no deixa els seus estudiants un cop acabat el seu itinerari escolar. Sabem que a la universitat necessitaran encara més dominar la llengua anglesa. Presentacions, conferències, preparant-los per estades d’Erasmus, per les primeres relacions professionals on el domini de l’anglès pot ser determinant a l’hora de la selecció.

Estem ajudant a millorar la seva comunicació i que puguin demostrar el que valen arreu del món.

GET està present en els campus universitaris i a les residències d’estudiants, per ajudar-los en aquest període tan especial de la seva vida formativa.