No cal que parlem més nosaltres son els nostres alumnes els que parlem per nosaltres.