GLOBAL ENGLISH TRACK – (GET) és una experiència per aprendre anglès a través de la comunicació.