Per un tema de cost

Ajustem els preus al màxim tot i que el cost deels nostres teachers està per sobre de la mitjana.

A la llarga tots hi guanyem!